Een omgevingsvergunning als ontbindende voorwaarde

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan door kopers als ontbindende voorwaarde onderhandeld worden in het voorlopige koopcontract van een woning. Een omgevingsvergunning als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die geen omgevingsvergunning voor een beoogde sloop of bouw voor de woning krijgen, de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning van de gemeente voor bijvoorbeeld bouw- of sloopwerken. Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Soms kan je vergunningvrij bouwen (kozijnen vervangen, dakkapel aan de achterzijde). Heb je een grote verbouwing voor ogen (dak vervangen, uitbouw), dan is waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Neem tijdig contact op met de gemeente.

Wettelijke bedenktijd

Als koper van een woning heb je drie dagen wettelijke bedenktijd. Gedurende deze wettelijke bedenktijd mag je zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning.

Verloopt de wettelijke bedenktijd, dan mag je niet meer zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning. Moet je na de wettelijke bedenktijd toch afzien van de koop, dan treedt het boetebeding dat meestal in een koopcontract wordt opgenomen in werking en ben je (afhankelijk van de voorwaarden) aan de verkoper een boete verschuldigd van zo’n 10% van de koopsom.

Poogde je een huis van 250.000 euro te kopen en wil je daar na verloop van de wettelijke bedenktijd en zonder opname van ontbindende voorwaarden in het koopcontract van afzien, dan bedraagt de boete dus 25.000 euro..

Ontbindende voorwaarde

Omdat kopers willen voorkomen dat ze een boete moeten betalen als ze toch moeten afzien van de koop, onderhandelen ze voor specifieke situaties ontbindende voorwaarden in het koopcontract. Ze komen dan met de verkoper overeen onder welke voorwaarden ze het koopcontract mogen ontbinden. Deze ontbindende voorwaarden kunnen bijvoorbeeld toezien op het verkrijgen van financiering door de koper, het verkrijgen van NHG, het verkrijgen van een bouwvergunning of een bepaalde uitkomst van een bouwkundige keuring. 

Een omgevingsvergunning als ontbindende voorwaarde

Een bekende ontbindende voorwaarde is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Soms voldoet een woning enkel indien deze grondig verbouwd (en bewoond) mag worden. Voor de kopers is de koop enkel gewenst indien ze de verbouwplannen mogen realiseren.

Voor de verkopers is deze ontbindende voorwaarde wel riskant. Een omgevingsvergunning kan een langdurig proces zijn. Gaat de omgevingsvergunning om wat voor rede niet door, dan kunnen kopers om niet van de koop afzien.

Let er op dat de ontbindende voorwaarde vaak tijdgebonden is (bijvoorbeeld 6 maanden na tekenen). Laat je voor deze termijn niet weten of de omgevingsvergunning verstrekt is, dan vervalt de ontbindende voorwaarde.

Voorbeeld omgevingsvergunning als ontbindende voorwaarde

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden, indien uiterlijk op 1 juni 2022 koper voor de verbouw van de onroerende zaak als bijgevoegd in bijlage 1 geen omgevingsvergunning kan verkrijgen.