Huis gekocht. Wanneer word je eigenaar van een huis?

Je wordt pas eigenaar van een huis als is voldaan aan de voorwaarden geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering. Dit is lastige juridische terminologie. We leggen je in dit artikel uit wat deze terminologie betekent.

Geldige titel

De geldige titel ziet toe op de rechtsverhouding of de verbintenis die aan de overdracht ten grondslag ligt. Bij aankoop van een huis wordt aan de geldige titel meestal invulling gegeven middels de koopovereenkomst die bij de makelaar getekend wordt. Kopers en verkopers komen de voorwaarden overeen onder welk de transactie dient te geschieden.

Met het tekenen van een koopovereenkomst is dus enkel voldaan aan de geldige titel. Je bent na het tekenen van de koopovereenkomst nog geen eigenaar van het huis. Aan de voorwaarden beschikkingsbevoegdheid en levering is immers nog niet voldaan.

Beschikkingsbevoegdheid

Als vereiste bij het kopen van een huis geldt dat de verkoper van het huis de beschikkingsbevoegdheid dient te hebben om het huis over te dragen. Er mogen bijvoorbeeld geen beslagen op het huis liggen.

Levering

Als aan de voorwaarden geldige titel en beschikkingsbevoegdheid is voldaan, vindt de levering van het huis plaats. Dit gebeurt door de notaris.

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. De notaris verzorgt de levering pas als aan alle voorwaarden is voldaan. De notaris bereidt het papierwerk voor en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hypotheekverstrekker de hypotheeksom al voor de overdracht op de derdenrekening van de notaris heeft gestort.

Nadat de notaris heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarde is voldaan, worden de hypotheekakte en de leveringsakte getekend.

  • De koper en (een medewerker van) de notaris – als gemachtigde van de hypotheekverstrekker – tekenen bij de overdracht de hypotheekakte. In de hypotheekakte staan alle afspraken die tussen koper en hypotheekverstrekker zijn gemaakt.
  • De verkoper, koper en notaris tekenen bij de overdracht de leveringsakte. In de leveringsakte staan alle afspraken die tussen koper en verkoper zijn gemaakt. Deze afspraken dienen gelijk te zijn aan de afspraken die gemaakt zijn in de koopovereenkomst.

De notaris schrijft een afschrift van de leveringsakte in bij het openbare register (Kadaster).

Ook de hypotheekakte wordt door de notaris ingeschreven bij het Kadaster.

Nadat aan de voorwaarden geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering is voldaan, ben je de trotse eigenaar van je nieuwe huis.