Maximale hypotheekrenteaftrek 2021

In 2021 daalt de maximale hypotheekrenteaftrek voor inkomens van personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die meer dan 68.507 euro verdienen voor het gedeelte boven deze grens naar 43% (was 46% voor inkomens van meer dan 68.507 euro in 2020). Valt jouw salaris in een inkomstenbelastingbox met een lager tarief (bijvoorbeeld 37,10%), dan geldt dit lagere tarief als jouw maximum.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek houdt in dat de hypotheekrente die je maandelijks over je hypotheek betaalt aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Je nettomaandlast wordt door de hypotheekrenteaftrek verlaagd, omdat je door de hypotheekrenteaftrek minder belasting betaalt.

Welke hypotheekrente is aftrekbaar?

De rente met betrekking tot een lening die je bent aangegaan voor onder andere de aankoop, verbouwing en/of onderhoud van de eigen woning (hoofdverblijf) is onder voorwaarden aftrekbaar.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het maximale aftrektarief voor kosten eigen woning daalt al enkele jaren en het ligt in de lijn der verwachting dat deze trend zich voortzet.

In 2020 was de maximale hypotheekrenteaftrek 46%, in 2021 is het maximaal 43%.

Valt (het bovenste deel van) jouw salaris in een inkomstenbelastingbox met een lager tarief (bijvoorbeeld 37,10% in 2021), dan geldt dit lagere tarief als jouw maximum.

Voorbeelden

Inkomen uit werk en woning < hoge schijf van 68.507 euro

  • Je inkomen uit werk en woning excl. aftrekbare kosten voor de eigen woning bedraagt 50.000 euro.
  • De aftrekbare kosten voor de eigen woning bedragen 12.000 euro.
  • Je inkomen uit werk en woning bedraagt 50.000 euro – 12.000  euro is 38.000 euro.

De 12.000 euro is aftrekbaar tegen het lage tarief van 37,10% (de maximale hypotheekrenteaftrek bedraagt 4.452 euro).

Inkomen uit werk en woning > hoge schijf van 68.507 euro (1)

  • Je inkomen uit werk en woning excl. aftrekbare kosten voor de eigen woning bedraagt 75.000 euro.
  • De aftrekbare kosten voor de eigen woning bedragen 12.000 euro.
  • Je inkomen uit werk en woning bedraagt 75.000 euro – 12.000  euro is 63.000 euro.

Omdat je inkomen uit werk en woning verdeeld is over de grens voor de hoge schijf, heeft dit ook impact op je maximale hypotheekrenteaftrek. Van het gedeelte hoger dan 69.398 euro mag je immers maar 43% aftrekken in 2021 (terwijl het tarief 49,5% bedraagt). 5.507 euro van de aftrekbare kosten woning mag je aftrekken tegen het laagtarief van 37,10% en het restant van 6.493 euro mag je aftrekken tegen het tarief van 43% (de maximale hypotheekrenteaftrek bedraagt 4.835 euro).

Inkomen uit werk en woning > hoge schijf van 68.507 euro (2)

  • Je inkomen uit werk en woning excl. aftrekbare kosten voor de eigen woning bedraagt 90.000 euro.
  • De aftrekbare kosten voor de eigen woning bedragen 12.000 euro.
  • Je inkomen uit werk en woning bedraagt 90.000 euro – 12.000  euro is 78.000 euro.

De 12.000 euro is aftrekbaar tegen het tarief van 43% (de maximale hypotheekrenteaftrek bedraagt 5.160 euro).