Passeerdatum

Bij het kopen van een woning hoort naast een koopovereenkomst en een hypotheek ook een gang naar de notaris. De notaris maakt namelijk de leveringsakte waarmee een huis ‘geleverd’ (en jij eigenaar) wordt. De notariële term hiervoor is passeren.

Bij het passeren zijn de verkopende partij, de kopende partij, de hypotheekverstrekker en de notaris betrokken.

Passeren

Een notaris is als enige bevoegd om een huis aan de koper te leveren. Om dit te doen, maakt de notaris een notariële akte op. Het betreft een overdrachtsakte en – indien er een hypotheek gebruikt is voor de financiering van de transactie – een hypotheekakte.

De notariële term voor deze handeling is passeren.

Meestal kiest de koper de notaris. Een notaris is altijd onafhankelijk.

Relevante begrippen en documenten bij het passeren

Koopovereenkomst

Kopers en verkopers van een woning komen meestal bij de makelaar een koopovereenkomst voor de koop van een woning overeen. In de koopovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de koop plaats dient te vinden, inclusief eventuele ontbindende voorwaarden.

Leveringsakte

Op basis van de eerder afgesloten koopovereenkomst stelt de notaris een leveringsakte op. Zodra de leveringsakte door de notaris is verwerkt in het openbare register van het Kadaster is de transactie rond. De woning is nu ‘geleverd’, wat een voorwaarde is voor eigendomsoverdracht (naast beschikkingsbevoegdheid en een geldige titel).

Hypotheekakte

Sluit je voor de aanschaf van de woning een hypotheek af, dan komt hier ook een hypotheekakte bij. In de hypotheekakte kom je overeen dat jouw nieuwe huis als onderpand dient voor de hypotheeklening. De leveringsakte en de hypotheekakte worden direct na elkaar door de betrokken partijen bij de notaris getekend. Van de hypotheekverstrekker heeft de notaris veelal een volmacht ontvangen, vandaar dat er niemand van de hypotheekverstrekker aanwezig is. De verwerking van de leverings- en hypotheekakte vindt achteraf door de notaris plaats. Pas bij inschrijving in het openbare register van het Kadaster is de transactie rond.