Recht van opstal

Een onroerende zaak kan belast zijn met een recht van opstal. Het recht van opstal is het recht om in, op of boven een onroerende zaak van iemand anders een gebouw, werk of beplanting in eigendom te hebben.

Een recht van opstal is een zakelijk en een beperkt recht. Het geeft het recht om zaken op de grond van iemand anders te gebruiken. Zonder het recht van opstal zou de eigenaar van de grond door natrekking ook eigenaar van het gebouw, werk of beplanting worden.

Een vergoeding die gepaard gaat met het recht van opstal wordt retributie genoemd.

Vestiging van een recht van opstal

Het vestigen van een recht van opstal gebeurt middels een notariële akte. In deze akte staan onder andere de afspraken tussen de opstaller en de eigenaar van de onroerende zaak.

Middels verjaring kan ook een recht van opstal ontstaan (na 10 jaar in geval van goede trouw, 20 jaar indien goede trouw niet aanwezig is).

Einde recht van opstal

Een recht van opstal kan op verschillende manieren ten einde komen. Zulks bijvoorbeeld bij wederzijdse goedkeuring van de beëindiging of bij eenzijdige opzegging indien zulks conform de voorwaarden in de akte is. Ook wanneer de opstaller de retributie niet betaalt of anderszins de voorwaarden schendt, kan grond voor eenzijdige opzegging ontstaan. De opzegtermijn bedraagt meestal één jaar.

Gaat het recht van opstal teniet, dan dient de opstaller de onroerende zaak weer in de originele toestand terug te brengen. De opstaller mag onder voorwaarden het gebouw, werk of beplanting wegnemen.

Voorbeeld recht van opstal

Een voorbeeld van een recht van opstal-constructie is een buurman die op jouw grond een caravanopslag heeft gemaakt. Om te voorkomen dat jij middels natrekking eigenaar van de caravanopslag wordt, is een recht van opstal-akte overeengekomen. In zo’n akte kan ook opgenomen worden dat de buurman (een deel van) jouw grond mag betreden. Een recht van opstal kan dus vergaande gevolgen hebben.

Huis kopen waarop een recht van opstal gevestigd is

Ga je een huis kopen waarop een recht van opstal gevestigd is, dan kan je dus niet zomaar van dit recht van opstal af. Beoordeel goed – of beter nog, laat het door een jurist beoordelen – of de voorwaarden voor het recht van opstal acceptabel zijn en of jij je comfortabel bij het recht van opstal voelt.