Woonquote / financieringslast Het Nibud stelt jaarlijks de woonquote vast. De woonquote betreft het percentage van een inkomen dat aan [...]
Lees verder