Taxatie van een woning

Een taxatie is een heldere, objectieve en betrouwbare waardering van een woning. Een taxatie van een woning vraag je bijvoorbeeld voor de bank of voor jezelf aan.

Een taxateur kijkt naar alle facetten die de waarde van een woning bepalen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de staat van het huis, de ligging, het energielabel, het bestemmingsplan, prijzen van vergelijkbare transacties in de buurt en eventuele rechten en verplichtingen die op de woningen rusten (bijvoorbeeld erfdienstbaarheid).

Wanneer heb je een taxatie nodig?

Taxatie voor derden

Een taxatie heb je nodig wanneer je een hypotheek voor een woning wenst af te sluiten. Ook een verzekeringsmaatschappij kan bij het aanvragen van een verzekering om een taxatie vragen. Pols altijd of de taxateur die je op het oog hebt, voldoet aan de voorwaarden van bijvoorbeeld de hypotheekverstrekker of de verzekeraar.

Taxatie voor jezelf

Ook voor jezelf is een taxatie relevant. Een taxateur is een vastgoedexpert. Deze vastgoedexpert vertelt (soms binnen een bandbreedte) wat de waarde van het vastgoed is. Vraagt de koper een prijs ver boven deze waarde, dan kan je je afvragen of het kopen van de woning wel een goed idee is.

Onafhankelijk

Een taxateur dient onafhankelijk te zijn. Alleen een onafhankelijke taxateur kan bijvoorbeeld de bank van degelijk advies voorzien. Onafhankelijk betekent onder andere dat de taxateur geen enkel belang mag hebben bij de uitkomst van zijn werk (en dus niet extra betaald krijgt bij een hogere of lagere taxatie van een woning).

Een onafhankelijke taxateur is vaak bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) aangesloten. Het NWWI controleert of de taxateur de taxatieregels heeft gevolgd en uniform rapporteert.

Wat kost een taxatie?

Een taxatie van een gemiddelde woning kost rond de 500 euro. In het tarief zijn onder andere de vergoeding voor de taxateur en de bijbehorende kosten (kadasterkosten, gemeentelijke kosten etc.) opgenomen.

Ook relevant

Een taxateur vertelt je niet wat de bouwtechnische- of bouwkundige staat van het huis is, en wat eventueel herstel kost. In aanvulling op een taxatie kan het daarom relevant zijn ook een bouwtechnische keuring aan te vragen.