Waarom is de hypotheekrente zo laag?

In historisch perspectief is de hypotheekrente laag. Heel laag. Betaalde je 30 jaar geleden nog zo’n 8 procent rente op een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar, nu is dat minder dan 2 procent.

Hypotheekrente

De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de factoren inkoopprijs, risico, kosten en winstopslag.

 

Inkoopprijs

Om een hypotheek te kunnen verstrekken, dienen hypotheekverstrekkers geld te hebben. Dit geld komt bijvoorbeeld van centrale banken, andere reguliere banken of spaarders. Ook banken betalen rente over het geld dat ze ontvangen.

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de Economische en Monetaire Unie. Om prijsstabiliteit te bewerkstelligen en/of de economie aan te jagen, kan de ECB de refirente veranderen. De refirente is het tarief dat banken moeten betalen wanneer ze geld van de ECB lenen. De ECB heeft in de afgelopen jaren de refirente verlaagd tot 0,00%. Banken kunnen onder voorwaarden tot een bepaald maximum bij de ECB lenen.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het gemiddelde rentetarief dat van toepassing is als Europese banken van elkaar lenen. Het tarief wordt dagelijks berekend. Euribor wordt in vijf looptijden getoond (van 1 week tot 12 maanden). Alle vijf de Euribor-rentetarieven zijn momenteel negatief.

Op spaargeld vergoeden banken en verzekeraars inmiddels bijna geen rente meer. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld van de ECB of andere banken al zeer voordelig geld kunnen lenen. Als banken en verzekeraars elders goedkoper kunnen lenen, is er minder noodzaak spaargeld aan te trekken.

Hypotheekverstrekkers kunnen tegen steeds lagere rentetarieven geld lenen. De inkoopprijs voor geld voor hypotheekverstrekkers daalt al jaren en bedraagt momenteel nihil.

 

Risico

De huizenprijzen stijgen al enkele jaren (waardoor het onderpand op bestaande hypotheken in waarde toeneemt), er kan door aangescherpte regelgeving een steeds lager percentage van de waarde van een woning als maximale hypotheek aangevraagd worden, de economie draait weer naar behoren en de werkgelegenheid neemt toe. Dit zorgt ervoor dat het risico voor de hypotheekverstrekker daalt.

 

Kosten

Door toenemende regeldruk stijgen de kosten die hypotheekverstrekkers maken. Aan de andere kant weten hypotheekverstrekkers door gebruikmaking van IT en het standaardiseren van processen met minder mensen hetzelfde werk te doen.

 

Winstmarge

De laatste factor die de hypotheekrente bepaalt is de winstmarge van hypotheekverstrekkers. Door toenemende concurrentie wordt de mogelijkheid extra winstmarge te genereren beperkt.

 

Waarom is de hypotheekrente zo laag?

Voor de hypotheeknemer vallen de factoren die een lage hypotheekrente verklaren momenteel samen. De hypotheekrente is momenteel zo laag omdat:

  1. hypotheekverstrekkers zeer voordelig geld kunnen lenen omdat o.a. de ECB de refirente laag houdt, de Euribor een negatieve rente heeft en spaarders nauwelijks vergoeding op spaargeld ontvangen (waardoor de inkoopkosten van geld voor hypotheekverstrekkers dalen);
  2. de economie goed draait (maar de inflatie niet zorgelijk toeneemt), woningprijzen stijgen en het onderpand hierdoor toeneemt, regelgeving ervoor zorgt dat een maximale hypotheek een steeds lager percentage van de waarde van het onderpand mag zijn en de werkloosheid daalt (waardoor het kredietrisico afneemt);
  3. de hypotheekverstrekkers hun kosten weten te beheersen;
  4. de winstmarge van hypotheekverstrekkers door toenemende concurrentie niet stijgt.

 

Wat gaat de hypotheekrente in de toekomst doen?

Helaas weet niemand wat de hypotheekrente in de toekomst gaat doen. Als de eerdergenoemde factoren die de lage huidige rente verklaren veranderen, dan verandert ook de hypotheekrente.