Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot is een aparte rekening bij je hypotheek waarmee je bijvoorbeeld nieuwbouw of een verbouwing kunt realiseren en de bijbehorende facturen kunt betalen. Samen met de hypotheekverstrekker kom je vooraf overeen hoe hoog het bouwdepot dient te zijn en welke voorwaarden bij het aanwenden van het bouwdepot gelden. Een bouwdepot heeft een maximale looptijd van twee jaar.

Hoe hoog mag het bouwdepot zijn?

De maximale hoogte van het bouwdepot is afhankelijk van factoren als de waarde van de woning na de nieuwbouw of verbouwen en wat je precies wilt gaan bouwen. Hier zijn normen voor. Het gaat voor dit artikel te ver om al deze normen en berekeningsmethodieken op te sommen.

Een voorbeeld: een investering in bijvoorbeeld een keuken resulteert niet in een even grote meerwaarde van het huis. In dit geval kan je slechts een deel van de investering in de keuken financieren met het bouwdepot (bijvoorbeeld 65%) en dien je het restant bij aanschaf van de keuken zelf bij te leggen en direct te betalen.

Hoe werkt betaling van nieuwbouw- of verbouwfacturen?

Afhankelijk van je bank krijg je bijvoorbeeld een internetbankierenomgeving met toegang tot het bouwdepot. Als je een nieuwbouw- of verbouwfactuur die aan de voorwaarden voldoet ontvangt, betaal je deze via internetbankieren (van het bouwdepot). De rekening dient wel aan de voorwaarden te voldoen. Enkel nieuwbouw- of verbouwfacturen die passen binnen hetgeen overeengekomen met de hypotheekverstrekker mogen met het bouwdepot betaald worden. Heb je de factuur zelf al betaald met een andere rekening, dan kan je het bedrag overboeken naar een eigen rekening.

Soms heb je niet de mogelijkheid om zelf facturen te betalen. In dit geval stuur je de factuur naar de bank, die vervolgens de factuur betaalt.

Facturen

De facturen die je met het bouwdepot betaald hebt bewaar je. Zowel de bank als de Belastingdienst kunnen controleren of de facturen die je met het bouwdepot betaald hebt, met een bouwdepot betaald mogen worden.

Hoe zit het met de rente?

De rente die je ontvangt op het saldo van je bouwdepot (het gedeelte dat je dus nog niet benut hebt), is bij aanvang meestal gelijk aan de rente die je betaalt op je hypotheek.

Is de rente op het bankdepot gelijk aan de rente op de hypotheek, dan kost het je dus geen rente als je je bouwdepot nog niet hebt aangewend (want je ontvangt dezelfde hoeveelheid rente als de rente die je betaalt). Wanneer je het bouwdepot aanwendt ontvang je minder rente dan je betaalt. Deze rente valt onder de hypotheekrenteaftrek.

De rente op het bouwdepot is meestal vast voor de volledige duur van het bouwdepot (maximaal twee jaar). Heb je een variabele rente op je hypotheek, dan kan het voorkomen dat de rente op je hypotheek na verloop van tijd niet meer gelijk is aan de rente die je ontvangt op je bouwdepot.

Wanneer eindigt een bouwdepot?

Een bouwdepot heeft een maximale looptijd van twee jaar. Na verloop van deze looptijd eindigt ook het bouwdepot. Staat er nog saldo op het bouwdepot, dan wordt dit – afhankelijk van de hoogte van het saldo – aangewend ter aflossing van de hypotheek of op je betaalrekening gestort.

Naast het eindigen van een bouwdepot na verloop van twee jaar, eindigt een bouwdepot ook in de volgende gevallen:

  • Als de nieuwbouw of de verbouwing af is;
  • Als je gedurende een vooraf afgesproken tijd geen gebruikmaakt van het bouwdepot (meestal vier maanden);
  • Als het saldo op het bouwdepot lager is dan het minimumsaldo (meestal € 2.500);
  • Als je je niet aan de voorwaarde houdt. Bijvoorbeeld wanneer je het saldo op het bouwdepot aanwendt voor aankopen die niet aan de nieuwbouw- of verbouwvoorwaarden voldoen.