Borgtochtprovisie / NHG-premie 2022

In 2022 bedraagt de NHG-premie 0,6%. De NHG-premie is de provisie die de hypotheeknemer eenmalig bij aanvang van de lening betaalt voor gebruikmaking van het vangnet dat bij NHG hoort.

NHG-premie

In 2022 is de NHG-premie 0,6%. In 2021 bedroeg de NHG-premie nog 0,7%.

Waarom sluiten hypotheeknemers NHG af?

Hypotheeknemers sluiten een hypotheek met NHG af, om gebruik te kunnen maken van het vangnet. Het vangnet houdt in dat bij onvoorziene omstandigheden, zoals een echtscheiding of onvrijwillige werkloosheid, de financiële risico’s behorend bij de hypotheek worden beperkt. Het NHG-vangnet helpt je bijvoorbeeld om je hypotheek weer betaalbaar te maken of scheldt in het uiterste geval een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop kwijt. Bijkomend voordeel is dat een hypotheek met NHG vaak resulteert in een aantrekkelijke hypotheekrentekorting.

Waarom wordt borgtochtprovisie berekend bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie?

Het vangnet dat NHG biedt wordt bekostigd uit de borgtochtprovisie. Een onafhankelijke actuaris (een wiskundige die financieel-economische risico’s berekent en evalueert) onderzoekt jaarlijks welke borgtochtprovisie berekend dient te worden om toekomstige verliesdeclaraties uit NHG-garanties te kunnen bekostigen. De hoogte van de borgtochtprovisie weerspiegelt dus de verwachte kosten die NHG uit verliesdeclaraties in de toekomst verwacht.